Reha mit Migrationshintergrund

Für psychosomatisch erkrankte Mitbürger türkischer Herkunft haben wir ein spezifisches Therapieangebot aufgebaut, das der kulturellen Besonderheit dieser Patienten Rechnung trägt und durch türkischsprachige Ärzte & Therapeuten in der Muttersprache erfolgt.

Yabancı kökenli hastalar için Rehabilitasyon

Kliniğimizde türk kökenli hastalar için, türk kültürünün özelliklerini de göz önünde bulunduran bir tedavi programı hazırladık.

Tedavinin hedefi, ana dilinde gerçekleştirilen bireysel ve grup terapilerinin yardımıyla kişiyi hastalığı  ve tedavisi hakkında bilgilendirmek ve gerektiğinde ilaç tedavisi uygulamaktır. Hastanın, problemlerine çözüm yolları bulmasında, hayat kalitesini arttırmasında, kendine güvenini ve kendine olan saygısını tekrar kazanmasında, onu desteklemektir. Ayrıca mesleki, sosyal ve kültürel yaşama yeniden entegre olma sürecinde hastaya yardım etmektir.

Kliniğimizde tedavi edilen hastalıklar:

  • Depresyon
  • Uyum bozuklukları
  • Anksiyete bozukluğu, fobik bozukluklar, saplantı-zorlantı bozukluğu
  • Somatizasyon bozukluğu
  • Dissosiyatif bozukluklar
  • Travma sonrası stress bozukluğu
  • Kişilik bozuklukları

Tedavi programınızda, psikoterapiler dışında, spor ve hareket tedavisi, uğraş tedavisi, fizik tedaviler, gevşeme egzersizleri, psikolojik testler, sosyal hizmetler ve seminerler yer alacaktır.